Ürünler / Bostik
 

Teknik Harç ve Kimyasallar

Tamir Harçları

SRM - H

Yapısal Tamir Harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’e göre R4 sınıfına uygun, güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, akışkan, elle uygulanan, rötre yapmayan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile takviye edilmiş, mineral esaslı, fiber takviyeli, çimento esaslı yatay uygulamalar için yapısal tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekânlarda
• Yatayda
• Betonarme yapı elemanlarının onarımında
• Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunmasında
• Deniz yapılarının onarım ve bakımında
• Yeraltında kalan sanat yapılarının tamir ve korunmasında
• Beton elemanlarının yüzey bozukluklularının tamiri ve yüzey tesviyesinde
• Brüt betonlarda geçirimsiz ve sağlam bir tabaka elde edilmesinde
• Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında
• Hafif ve orta ağırlıkta trafik yükü olan, özel kaplamalar gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratında kullanılır

Özellikler :
• Beton ve donatıya çok güçlü yapışır
• Yüksek basınç dayanımına sahiptir
• Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır
• Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Rötre yapmaz
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-c

SRM - T

Yapısal Tamir Harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’e göre R4 sınıfına uygun, güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, tiksotropik, elle uygulanan, rötre yapmayan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile takviye edilmiş, mineral esaslı, fiber takviyeli, çimento esaslı dikey uygulamalar için yapısal tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekânlarda
• Düşeyde
• Betonarme yapı elemanlarının onarımında
• Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunmasında
• Deniz yapılarının onarım ve bakımında
• Yeraltında kalan sanat yapılarının tamir ve korunmasında
• Beton elemanlarının yüzey bozukluklularının tamiri ve yüzey tesviyesinde
• Brüt betonlarda geçirimsiz ve sağlam bir tabaka elde edilmesinde
• Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında
• Hafif ve orta ağırlıkta trafik yükü olan, özel kaplamalar gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratında kullanılır
• Tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında kullanılır

Özellikler :
• Beton ve donatıya çok güçlü yapışır
• Yüksek basınç dayanımına sahiptir
• Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır
• Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Rötre yapmaz
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-c

SRM Fine

Yüzey Düzeltme ve Tamir Harcı

Ürün tanımı :
Çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, polimer katkılı, elle kullanıma uygun, yüksek mukavemete sahip, beyaz çimentolu, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Brüt beton yüzeylerde
• Yüzey bozukluğu olan elemanların yüzey tesviyesinde

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır.
• Plastik kıvamdadır.
• Uygulaması kolaydır.
• Brüt betonlarda düzgün ve yüksek mukavemetli yüzey bitişi sağlar.
• Seramik kaplama öncesi yüzey hazırlığı için kullanılır.
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir.
• Çimento esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup, iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar.
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahip,
• Yanmaz.
• Bayındırlık Poz no: 04.613/8-b

410 HP

Beton Tamir Harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’e göre R1 sınıfı, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, yüksek mukavemetli, sentetik reçine ve polimer katkılı, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, boyaya hazır yüzey elde etmekte kullanılan, çimento esaslı, beton dolgu ve tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Brüt beton yüzeylerde
• Kenar ve köşe tamiratlarında,
• Seramik ve fayans kaplama öncesi, bozuk yüzeylerin tamiratlarında.

Özellikler :
• Suya, dona, sürekli neme ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Polimer katkılıdır
• Yüzeye çok kuvvetli yapışır
• Yüksek mukavemetlidir
• Yüzeylerdeki boşluk ve çatlakları doldurmak ve tamir etmek için kullanılır
• İnce kat halinde uygulanarak yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz hale getirir
• Zeminde tesviye ve dolgu yapma ve kot farklarını giderir
• Uzun ömürlüdür
• Kolay uygulanır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-b

410 Flex

Elyaflı Kalın Tamir harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’e göre R1 sınıfı, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, sentetik reçine, polimer ve polipropilen elyaf katkılı, elastikiyeti artırılmış, çatlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda kullanılan, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, elle kullanıma uygun, çimento esaslı, kalın tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Nemli ve ıslak hacimlerde
• Brüt beton yüzeylerde

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Çimento esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-b

410

Kalın Tamir Harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’e göre R1 sınıfı, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, sentetik reçine ve polimer katkılı, çatlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, kalın tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Nemli ve ıslak hacimlerde
• Brüt beton yüzeylerde

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Çimento esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Tiksotropik özellik gösterir.
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-b

205

İnce Tamir Harcı

Ürün tanımı :
Avrupa Birliği Normları’na uygun, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, sentetik reçine ve polimer katkılı, çatlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, ince tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duver ve tavanlarda
• Brüt beton yüzeylerde

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Çimento esaslıdır, su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-a

AntiCor

Antikorozif Harç

Ürün tanımı :
Esnek beton uygulamalarında zeminde su geçirmeyen bir alt zemin oluşturmak, açıkta olan ve/veya paslanmaya maruz kalmış donatıları korozyona karşı korumak için kullanılan, hem korozyona karşı koruma sağlayan, hem de eski beton ile yeni uygulanacak beton katmanı arasında aderans köprüsü kuran, durabilitesi yüksek, tek bileşenli, sentetik madde katkılı, mineral bazlı, çimento esaslı harçtır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Otoyol, köprü, tünel, otopark, vb. mühendislik yapılarında

Özellikler :
• Beton tamiri ve onarımı çalışmalarında
• Çelik döşemelerde ve sac rampalarda donatıları korozyona karşı korumada
• Aderans köprüsü kurma ve korozyon önleme işlevlerini tek bir üründe birleştirir
• Beton yapı elemanlarını korozyona karşı korumak, korozyona maruz kalmış yüzeyleri onarmak, takviye etmek ve tekrar beton kaplamakta
• Polimer takviyeli endüstriyel beton şapı rehabilitasyonu ve yeni uygulama işlerinde, mevcut beton ile yeni beton katmanı arasında aderans köprüsü sağlamakta
• Yüksek elastikiyet, dayanıklılık ve dürabilite gerektiren endüstriyel zeminlerde, beton yüzey altında, su geçirmeyen, korozyona karşı dayanıklı bir alt zemin oluşturmak için kullanılır
• Fırça ile doğrudan donatı üzerine kolayca uygulanır
• Tek bileşenlidir, mineral bazlıdır
• Sentetik madde katkılıdır
• Suya, sürekli neme, dona ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Durabilitesi yüksektir
• Sülfata dayanıklıdır
• Yüzeye yapışma kabiliyeti çok yüksektir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/8-a

Rapid 8

Hızlı Kuruyan Tamir Harcı

Ürün tanımı :
Avrupa Birliği Normları’na uygun, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, sentetik reçine ve polimer katkılı, çatlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, çimento esaslı, hızlı kuruyan (8 dakikada) montaj ve tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Brüt beton yüzeylerde
• Pist ve beton peronlarının onarımında,
• Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin onarımında,
• Bordür ve kaldırım taşlarının montajında,
• Kanalizasyon ve menhollerin duvarlarının onarımında,
• Zemin şapı uygulaması öncesinde çatlak ve boşlukların tamir ve onarımında,

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Hava şartlarına dayanıklıdır
• Çatlak ve kırıkların doldurulmasında kullanılır
• Çelik ve plastik parçaları beton ve mineral esaslı zeminlere monte etmekte ve sabitlemekte güvenle kullanılır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Çimento esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz

Gropox WR

Nemli ve Islak Yüzeyler için Epoksi Macun ve Yapıştırıcı

Ürün tanımı :
Bostik GroPox WR, beton, taş, seramik, cam gibi tüm yüzeylerde özellikle enjeksiyon işlemlerinde çatlakların sızdırmazlığının sağlanması ve enjeksiyon dübellerin yapıştırılması amaçlı nemli ve ıslak yüzeylerde kullanıma uygun olarak formülize edilmiş, epoksi reçine esaslı, çift komponentli ankraj, tamir, yama ve yapıştırma harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Her türlü filiz ekiminde ve ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde,
• Beton çatlak tamiri ve yalıtımında, çatlak enjeksiyonunda çatlağın yalıtımında,
• Her türlü yapısal beton tamirinde,
• Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında,
• Basınçlı enjeksiyon işlerinden önce enjeksiyon dübellerinin yapıştırılmasında ve
çatlakların sızdırmazlığının sağlanmasında kullanılır.

Özellikler :
• Ağır kimyasallara dayanıklıdır.
• Kullanımı ve uygulaması kolaydır.
• Su geçirimsizdir.
• Su altında dahi kürlenir.
• Nemli yüzeylere dahi yapışabilir.
• Betona ve çeliğe mükemmel yapışır.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
• Anti bakteri test sertifikasına sahiptir.

GroPox

Epoksi Ankraj Harcı

Ürün tanımı :
Bostik GroPox, epoksi reçine esaslı, çift komponentli ankraj, montaj ve tamir harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Her türlü filiz ekiminde ve ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde
• Beton çatlak tamiri ve yalıtımında, çatlak enjeksiyonunda çatlağın yalıtımında
• Her türlü yapısal beton tamirinde
• Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikler :
• Solvent içermez
• Kullanımı ve uygulaması kolaydır
• Su geçirimsizdir
• Betona ve çeliğe mükemmel yapışır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/8-e

FloPox

Akışkan Nitelikte Çok Amaçlı Epoksi Yapıştırıcı

Ürün tanımı :
Bostik FloPox, solventsiz, akıcı kıvamda, özellikle eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak için kullanılan, çift komponentli epoksi yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Eski ve yeni betonun birbirine yapıştırılmasında
• Demir donatının korozyona karşı korunmasında
• Beton, taş, metal gibi değişik nitelikteki malzemelerin birbirine yapıştırılmasında
• Her türlü filiz ekiminde ve ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde kullanılır

Özellikler :
• Solvent içermez
• Kullanımı ve uygulaması kolaydır. Fırça ve dökülerek kolaylıkla uygulanır
• Su geçirimsizdir
• Nemli yüzeylere dahi yapışabilir
• Betona ve çeliğe mükemmel yapışır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/8-a

Groutlar

Grout S

Grout Harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’e göre R4 sınıfına uygun, iç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile sıvı halde pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı grout harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekânlarda,
• Beton sabitleme ve betonarme çalışmalarında,
• Perde ve kolon başlıklarının imalatında,
• Çok amaçlı kalıplı ankraj çalışmalarında,
• Kreyn yollarında ve köprü kirişlerinde,
• Yol ve köprü bağlantılarında,
• Her türlü endüstriyel makinenin,
• Çelik kolonların temele sabitlenmesinde

Özellikler :
• Yüksek düzeyde akışkandır (sık donatılı veya dar kalıplı alanlar için ideal)
• Uygulanabilme süresi uzundur
• Akışkan kıvamından ötürü kendinden yerleşir ve her tür kalıp şeklini kolayca alır, boşluksuz beton dökümüne imkan verir, boşluk ve çatlaklara kolay nüfuz eder
• Endüstriyel makinaları ve makinaların bağlantı elemanlarını zemine sabitlemek, kenarlarını ve alt kısımlarını betonla doldurmak,
• Çelik elemanlarla beton elemanların birleşim yerlerini betonlamak için
• Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışması yapmak, köprü kirişlerini doldurmakta
• Tren raylarını döşemek, kanalizasyon veya su kanalı kapaklarını yerleştirmekte
• Köprü parapetlerini, trafik ışıklarını, reklam panolarını zemine sabitlemek ve ayrıca kiriş-kolon takviyesinde donatıları sabitlemek için kullanılır.
• İlk ve son basınç dayanımı değerleri yüksektir
• Çeliğe çok güçlü yapışır, oluşan gerilmeleri emer
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Rötre yapmaz
• Yanmaz, bu nedenle epoksi kullanımının riskli olduğu alanlarda güvenle kullanılır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-c

Grout XL

Grout Harcı

Ürün tanımı :
TS EN 1504-3/04.2008’ e göre R4 sınıfına uygun, iç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, 10 cm ‘ye kadarki kalın uygulamalarda dahi tek seferde kullanılabilen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı grout harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekânlarda,
• Beton sabitleme ve betonarme çalışmalarında,
• Çok amaçlı kalıplı ankraj çalışmalarında,
• Kreyn yollarında ve köprü kirişlerinde,
• Yol ve köprü bağlantılarında.

Özellikler :
• Yüksek düzeyde akışkandır (sık donatılı veya dar kalıplı alanlar için ideal).
• Uygulanabilme süresi uzundur.
• Akışkan kıvamından ötürü kendinden yerleşir ve her tür kalıp şeklini kolayca alır, boşluksuz beton dökümüne imkan verir, boşluk ve çatlaklara kolay nüfuz eder.
• Endüstriyel makinaları ve makinaların bağlantı elemanlarını zemine sabitlemek, kenarlarını ve alt kısımlarını betonla doldurmak için,
• Çelik elemanlarla beton elemanların birleşim yerlerini betonlamak için,
• Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışması yapmak, köprü kirişlerini doldurmakta,
• Tren raylarını döşemek, kanalizasyon veya su kanalı kapaklarını yerleştirmekte,
• Köprü parapetlerini, trafik ışıklarını, reklam panolarını zemine sabitlemek ve ayrıca kiriş - kolon takviyesinde donatıları sabitlemek için kullanılır.
• İlk ve son basınç dayanımı değerleri yüksektir.
• Çeliğe çok güçlü yapışır, oluşan gerilmeleri emer.
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
• Rötre yapmaz.
• Yanmaz, bu nedenle epoksi kullanımının riskli olduğu alanlarda güvenle kullanılır.

Grout F

Hızlı Prizlenen Grout Harcı

Ürün tanımı :
İç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile sıvı halde pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı, hızlı kuruyan grout harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Beton sabitleme ve betonarme çalışmalarında
• Çok amaçlı kalıplı ankraj çalışmalarında
• Kreyn yollarında ve köprü kirişlerinde
• Yol ve köprü bağlantılarında

Özellikler :
• Yüksek düzeyde akışkandır (sık donatılı veya dar kalıplı alanlar için ideal)
• Uygulanabilme süresi uzundur
• Akışkan kıvamından ötürü kendinden yerleşir ve her tür kalıp şeklini kolayca alır, boşluksuz beton dökümüne imkan verir, boşluk ve çatlaklara kolay nüfuz eder
• Endüstriyel makinaları ve makinaların bağlantı elemanlarını zemine sabitlemek, kenarlarını ve alt kısımlarını betonla doldurmak,
• Çelik elemanlarla beton elemanların birleşim yerlerini betonlamak için
• Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışması yapmak, köprü kirişlerini doldurmakta
• Tren raylarını döşemek, kanalizasyon veya su kanalı kapaklarını yerleştirmede
• Köprü parapetlerini, trafik ışıklarını, reklam panolarını zemine sabitlemek ve ayrıca kiriş-kolon takviyesinde donatıları sabitlemek için kullanılır.
• İlk ve son basınç dayanımı değerleri yüksektir
• Çeliğe çok güçlü yapışır, oluşan gerilmeleri emer
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Rötre yapmaz
• Yanmaz, bu nedenle epoksi kullanımının riskli olduğu alanlarda güvenle kullanılır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-c

Grout T

Tiksotropik Grout Harcı

Ürün tanımı :
İç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı, hızlı kuruyan, tiksotrop grout harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Beton sabitleme ve betonarme çalışmalarında
• Çok amaçlı kalıplı ankraj çalışmalarında
• Kreyn yollarında ve köprü kirişlerinde
• Yol ve köprü bağlantılarında

Özellikler :
• Tiksotrop özelliktedir
• Düşeyde kayma ve sarkma yapmaz
• Uygulanabilme süresi uzundur
• Çelik elemanlarla beton elemanların birleşim yerlerini betonlamak için
• Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışması yapmak, köprü kirişlerini doldurmak
• Tren raylarını döşemek, kanalizasyon veya su kanalı kapaklarını yerleştirmek
• Köprü parapetlerini, trafik ışıklarını, reklam panolarını zemine sabitlemek ve ayrıca kiriş-kolon takviyesinde donatıları sabitlemek için kullanılır
• İlk ve son basınç dayanımı değerleri yüksektir
• Çeliğe çok güçlü yapışır, oluşan gerilmeleri emer
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Rötre yapmaz
• Yanmaz, bu nedenle epoksi kullanımının riskli olduğu alanlarda güvenle kullanılır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-c

Grout Jet

Çok Hızlı Prizlenen Grout Harcı

Ürün tanımı :
İç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile sıvı halde pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı, çok hızlı kuruyan grout harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Beton sabitleme ve betonarme çalışmalarında • Çok amaçlı kalıplı ankraj çalışmalarında
• Kreyn yollarında ve köprü kirişlerinde
• Yol ve köprü bağlantılarında

Özellikler :
• Yüksek düzeyde akışkandır (sık donatılı veya dar kalıplı alanlar için ideal)
• Uygulanabilme süresi uzundur
• Akışkan kıvamından ötürü kendinden yerleşir ve her tür kalıp şeklini kolayca alır, boşluksuz beton dökümüne imkan verir, boşluk ve çatlaklara kolay nüfuz eder
• Endüstriyel makinaları ve makinaların bağlantı elemanlarını zemine sabitlemek, kenarlarını ve alt kısımlarını betonla doldurmak,
• Çelik elemanlarla beton elemanların birleşim yerlerini betonlamak için
• Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışması yapmak, köprü kirişlerini doldurmakta
• Tren raylarını döşemek, kanalizasyon veya su kanalı kapaklarını yerleştirmekte
• Köprü parapetlerini, trafik ışıklarını, reklam panolarını zemine sabitlemek ve ayrıca kiriş-kolon takviyesinde donatıları sabitlemek için kullanılır.
• İlk ve son basınç dayanımı değerleri yüksektir
• Çeliğe çok güçlü yapışır, oluşan gerilmeleri emer
• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Rötre yapmaz
• Yanmaz, bu nedenle epoksi kullanımının riskli olduğu alanlarda güvenle kullanılır

Gropox SL

Akışkan Nitelikte 3 Bileşenli Epoksi Grout

Ürün tanımı :
Bostik GroPox SL, solvent içermeyen, 3 bileşenli, akıcı kıvamda, kendiliğinden yayılan epoksi grout (döküm) harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Her türlü filiz ekiminde ve ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde,
• Destek ve bağlantı elemanlarında,
• Tünellerde,
• Köprülerde,
• Her türlü yapısal beton tamirinde,
• Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında,

Özellikler :
• Solvent içermez.
• Kullanımı ve uygulaması kolaydır.
• Islak olmayan nemli yüzeylere yapışabilir.
• Betona ve çeliğe mükemmel yapışır.
• Büzülme yapmaz.
• Yüksek mekanik özelliklere sahiptir.
• Yüksek kimyasallara dayanıklıdır.

Betonlar

Concrete CMP

Kendinden Yerleşen Beton

Ürün tanımı :
Beton ve betonarme uygulamaları için, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde vibratör kullanımı veya çekiçleme gerektirmeyen, beton tamiri ve takviyesi amacı ile kullanılan, basınç dayanımı yüksek, Avrupa Birliği Normaları’na uygun, yüksek nitelikli kum, çimento ve çevre dostu katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, çimento esaslı, kendiliğinden yerleşen güçlendirme betonudur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Otoyol, köprü, geçit, tünel, baraj, rıhtım, dalgakıran, su kanalı vb. yapıların inşasında
• Radye temel dökümünde, kiriş-kolon, istinat duvarı ve heyelan önleyici yapıların inşasında

Özellikler :
• Beton ve betonarme çalışmalarında beton olarak
• Kalıplı beton işlerinde, beton plaka yapımında
• Beton dolgu ve beton takviyesi yapımında, mevcut beton yapıların ve yapı elemanlarının güçlendirilmesinde (örn. otoyol köprü bordürlerini doldurmak, vb.)
• Ulaşılması zor ve dar yerlerde, dar birleşim kesitlerinde
• Çok dar ve sık donatılı yerlerde
• Dolgu ve güçlendirme yapılacak geniş yüzeyli alanlarda
• Farklı şekillerde kalıp kullanımı gerektiren bölgelerde
• Yüksek düzeyde akışkanlık gerektiren alanlarda kullanılır
• Yüksek düzeyde akışkandır (dakikada 60 cm ilerler)
• Minimum 20 dak. boyunca akışkanlığını korur
• Kalıp şeklini kendiliğinden alır (vibratör kullanmaya gerek kalmaz)
• Kendi ağırlığı ile sıkışma özelliğine sahiptir
• Suya, neme, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Basınç mukavemeti yüksektir
• Yüksek mukavemet değerlerine kısa sürede ulaşır
• Dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür
• Kolay uygulanır

Concrete SPR

Püskürtme Beton

Ürün tanımı :
Beton tamiri, takviyesi, kalıpsız betonlama vb. işler için, uzun mesafelere veya yüksek alanlara nakledilebilerek, kuru püskürtme makinaları ile uygulanan, uygulama sonrasında mala ile üzerinde çalışma yapılabilen, erken sürede yüksek mukavemet alan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, küçük granüllü püskürtme betondur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Duvarda, zeminde veya tavanda

Özellikler :
• Her tür beton ve betonarme elemanların takviyesi ve tamirinde
• Perde duvar yapımında, ince veya kalın kat betonlamada
• Kalıp kullanmaya gerek duymaksızın temel çukuru kayma güvenliğinin sağlanmasında, şevlerin stabilitesinin artırılmasında ve kayma emniyetinin sağlanmasında
• Beton köprü ayaklarının güçlendirilmesinde ve onarımında
• Tünel, köprü, geçit gibi yüksek mukavemet gerektiren yapıların inşaasında kullanılır
• Çabuk priz alır, hızlı donar ve kısa sürede yüksek mukavemet değerlerine ulaşır
• Pnömatik olarak kuru halde pompalanır ve ıslak halde yüzeye püskürtülür
• Basınç dayanımı yüksektir
• Suya, sürekli neme, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Yanmaz
• Kolay uygulanır

Concrete PCK

Kuru Beton

Ürün tanımı :
Yüksek nitelikli kum, çimento ve çevre dostu katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, beton ve betonarme işlerinde C25 sınıfı beton olarak kullanımda Avrupa Birliği Normları’na uygun, elle uygulanan ve makina ile de pompalanabilen, basınç dayanımı yüksek betondur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda

Özellikler :
• Ulaşılması zor ve dar alanlarda beton ve betonarme çalışmaları için beton olarak
• Ekleme/ boşluk doldurma şapı ve çeşitli beton katmanları arasında ara şapı, yüzen şap veya en az 25 mm kalınlıkta (max. 100 mm) olmak üzere zemin şapı olarak
• Her tip beton dökme ve tamir işinde, kiriş-kolon inşasında, istinat duvarları yapımında, kalıpla beton plaka veya merdiven yapımında, yürüyüş yolları inşasında ve ayrıca taş ve taş türevi kalın plakaları yere sabitlemede, en az 40 mm kalınlıkta kullanılır
• Suya, neme, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Çekme dayanımı yüksektir
• Çatlaksız donar
• Basınç dayanımı yüksektir
• Yerden ısıtmalı zeminlerde kullanım için de uygundur
• Uzun ömürlüdür
• Yumuşak kıvamlıdır, kolay uygulanır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz

Zemin Sertleştiricileri

SH Q

Zemin Sertleştirici – Kuvars Agregalı

Ürün tanımı :
Bostik SH Q Zemin Sertleştirici, sadece kuvars agregalı, yüksek nitelikli çevre dostu katkı maddeleri içeren, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanıma hazır, çimento esaslı zemin sertleştiricisidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Yoğun ve çok ağır yüklere maruz kalmayan zeminlerde
• Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde
• Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldırımlarda
• Hangarlar, endüstriyel ve ticari depolarda
• Fabrikalarda
• Yer altı geçitleri, metro istasyonlarında
• Benzin istasyonlarında

Özellikler :
• Taze beton üzerine serpme olarak kullanılır
• Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini sağlar
• Klasik betona göre aşınma ve darbelere üstün dayanımlıdır
• Yoğun trafiğe karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür
• Betonun geçirimsizliğini arttırır
• Oksitlenmez
• Temizlenmesi ve bakımı kolaydır
• Yanmaz

SH QC

Zemin Sertleştirici – Kuvars ve Korund Agregalı

Ürün tanımı :
Bostik SH QC Zemin Sertleştirici, kuvars ve korunt agregalı, yüksek nitelikli çevre dostu katkı maddeleri içeren, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanıma hazır, çimento esaslı zemin sertleştiricisidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Orta ve ağır trafiğe maruz kalabilecek alanlarda
• Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde
• Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldırımlarda
• Hangarlar, endüstriyel ve ticari depolarda
• Fabrikalarda
• Yer altı geçitleri, metro istasyonlarında
• Benzin istasyonlarında
• Yükleme rampaları ve rıhtımlarda

Özellikler :
• Taze beton üzerine serpme olarak kullanılır
• Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini sağlar
• Klasik betona göre aşınma ve darbelere üstün dayanımlıdır
• Yoğun trafiğe karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür
• Betonun geçirimsizliğini arttırır
• Oksitlenmez
• Temizlenmesi ve bakımı kolaydır
• Yanmaz

SH C

Zemin Sertleştirici – Korund Agregalı

Ürün tanımı :
Bostik SH C Zemin Sertleştirici, sadece korunt agregalı, yüksek nitelikli çevre dostu katkı maddeleri içeren, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanıma hazır, çimento esaslı zemin sertleştiricisidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı aranan zeminlerde,
• Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde
• Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldırımlarda
• Hangarlar, endüstriyel ve ticari depolarda
• Fabrikalarda
• Yer altı geçitleri, metro istasyonlarında
• Benzin istasyonlarında
• Yükleme rampaları ve rıhtımlarında

Özellikler :
• Taze beton üzerine serpme olarak kullanılır
• Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini sağlar
• Klasik betona göre aşınma ve darbelere üstün dayanımlıdır
• Yoğun trafiğe karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür
• Betonun geçirimsizliğini arttırır
• Oksitlenmez
• Temizlenmesi ve bakımı kolaydır
• Yanmaz

SBC

Solventli Beton Kürü

Ürün tanımı :
Bostik SBC Solventli Beton Kürü, beton ve Bostik SH Zemin Sertleştirici uygulanmış yüzeylere kür malzemesi olarak uygulanır. Harçtaki karışım suyunun hızlı buharlaşması sonucu yüzeyde meydana gelebilecek çatlakları engellemek için kullanılan, yeni uygulama yapılmış yüzeylerin su kaybını önleyen, reçine ve solvent esaslı, tek bileşenli sıvı kür malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Beton şaplarda
• Kapalı ve açık otoparklarda, depolarda
• Sıcak havalarda yapılan beton dökümlerinde
• Bostik SH Zemin Sertleştirici uygulanmış yüzeylerde

Özellikler :
• Beton ve şap yüzeylerin aşınmasını önler
• Tozumayan ve sert bir yüzey elde edilir
• Oluşan şeffaf film tabakası betonun su geçirimsizliğini arttırır
• Taze betonun suyunu hızlı bir şekilde kaybetmesini engelleyerek kuruma ve priz alma aşamasında çatlak oluşumu riskini minimuma indirir
• Betonun gözenekli bir yüzeye sahip olmasını engeller
• Bayındırlık Poz no: 04.613/1-f

WBC

Akrilik Beton Kürü

Ürün tanımı :
Bostik WBC Akrilik Beton Kürü, beton ve Bostik SH Zemin Sertleştirici uygulanmış yüzeylere kür malzemesi olarak uygulanır. Harçtaki karışım suyunun hızlı buharlaşması sonucu yüzeyde meydana gelebilecek çatlakları engellemek için kullanılan akrilik reçine esaslı, tek bileşenli bir sıvı kür malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Beton şaplarda
• Kapalı ve açık otoparklar, depolarda
• Sıcak havalarda yapılan beton dökümlerinde
• Bostik SH Zemin Sertleştirici uygulanmış yüzeylerde

Özellikler :
• Beton ve şap yüzeylerin aşınmasını önler
• Tozumayan ve sert bir yüzey elde edilir
• Oluşan şeffaf film tabakası betonun su geçirimsizliğini arttırır
• Taze betonun suyunu hızlı bir şekilde kaybetmesini engelleyerek kuruma ve priz alma aşamasında çatlak oluşumu riskini minimuma indirir
• Betonun gözenekli bir yüzeye sahip olmasını engeller
• Bayındırlık Poz no: 04.613/1-f

Örgü Harçları

Meister SDH

Sıva ve Duvar Örme Harcı

Ürün tanımı :
Çevre dostu kimyasallar ve çimento ile takviye edilerek hazırlanmış, TS EN 998-1 standardına göre üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, iç ve dış mekânda, duvarda, tavanda veya zeminde duvar örme harcı olarak elle uygulanan, çimento esaslı sıva ve duvar örme harcıdır.

Kullanıldığı yerler :

Duvar örme harcı olarak :
• İç ve dış mekanlarda

Sıva harcı olarak :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Nemli ve ıslak hacimlerde
• Toprak altında

Özellikler :
• Suya, neme, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır
• Kolay uygulanır
• Taş, tuğla, bims tuğla, briket ve benzeri normal taştan oluşan tuğlalar ile duvar örmek ve örülü duvarlara sıva yapmak için kullanılır (kubbeli ve ağır yüke maruz kalan duvarlarda kullanılmamalıdır)
• Dış duvar sıvası ve temelde dış sıva olarak, ayrıca mukavemeti düşük yüzeylerde üst sıva olarak kullanılmamalıdır.
• Yanal yüzeylere de iyi yapışır
• Buhar difüzyonuna izin verir ve mekan içindeki nem oranını düzenli tutar (nefes alır)
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.478

Meister GYH

Gazbeton Yapıştırma Harcı

Ürün tanımı :
Yüksek nitelikli çevre dostu kimyasal katkı maddeleri ile hazırlanmış, EN Avrupa Birliği Normları’na uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı, özel olarak gazbeton (gözenekli tuğla) yapıştırma için ince yatak yöntemine göre üretilen çimento esaslı örme harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda

Özellikler :
• Yapıştırma kuvveti yüksektir
• Suya, dona ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Su buharı geçirgen özelliktedir
• Plastik kıvamda, işlenebilirliği yüksektir
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Her tür gazbeton, gözenekli tuğla, kireç taşı tuğla ile duvar örme işinde ve yüzeylerindeki pürüzleri ve boşlukları doldurarak düzgün bir yüzey elde etmede kullanılır
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.478

Sıvalar

Meister SH

Serpme Harcı

Ürün tanımı :
Çevre dostu kimyasallar ve gri çimento ile hazırlanmış, dayanıklı ve uzun ömürlü, yüksek yapışma mukavemetine sahip, beton veya benzeri kaygan ve pürüzsüz yüzeylerde, gazbeton gibi sıvı emme özelliği yüksek olan yüzeylerde güçlü ve pürüzlü bir alt yüzey oluşturmak yoluyla güvenli bir sıva altı zemini elde etmek ve sıvanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak, buna ek olarak sıvanın kuruma süresini dengeleyerek çatlama riskini azaltmak için kullanılan elle veya sıva makinası ile uygulanan, ince taneli serpme harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Duvar ve tavanlarda

Özellikler :
• Elle ile veya makina ile uygulanır
• Islak olarak, elle mala ile uygulanır veya trolyen ile püskürtülür
• Yüksek aderanslıdır
• Ağır hava şatlarına karşı dayanıklıdır
• Darbelere ve yüke karşı dayanımı yüksektir
• Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır
• Pürüzsüz veya sıvı emiciliği fazla olan yüzeylerde sıvanın yapışma gücünü artırır ve sağlıklı kurumasını sağlar
• Beton, brüt beton, gasbeton, tuğla, sıva ve benzeri yüzeyler üzerinde pürüzlü ve güçlü bir sıva altı zemini oluşturmak için kaba sıva olarak
• Yüzeyi tamamen örtecek ve ağ gibi saracak şekilde püskürtme harç olarak
• Kalın kat uygulanmak sureti ile iri taneli kaba sıva olarak
• Çimento bazlıdır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.476

Meister CMS Beyaz

Çimento Esaslı Makine Sıvası

Ürün tanımı :
Çevre dostu kimyasallar, beyaz çimento ve perlit ile takviye edilerek hazırlanmış, TS EN 998-1 standardına göre üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, mükemmel su buharı geçirgen özellikte, elle veya sıva makinası ile uygulanan, iç ve dış cephe genel amaçlı kaba sıvadır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda

Özellikler :
• El ile veya makina ile uygulanır
• Su buharı difüzyonuna izin verir, binanın nefes almasını sağlar
• Her tür ince sıva ve dekorasyon sıvaları için alt sıva olarak kullanılır
• Mineral ve organik bazlı sıvalar için alt veya son kat sıvası olarak kullanılır
• İnce tabaka halinde kullanılan fayans (mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak kullanılır
• Son kat sıvası olarak kullanılır (boya ve duvar kağıdı için)
• Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.476/D

Meister CMS Dış

Çimento Esaslı Makine Sıvası

Ürün tanımı :
Çevre dostu kimyasallar, gri çimento ve perlit ile takviye edilerek hazırlanmış, TS EN 998-1 standardına göre üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, mükemmel su buharı geçirgen özellikte, elle veya sıva makinası ile uygulanan, iç ve dış cephe genel amaçlı kaba sıvadır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda

Özellikler :
• El ile veya makina ile uygulanır
• Su buharı difüzyonuna izin verir, binanın nefes almasını sağlar
• Her tür ince sıva ve dekorasyon sıvaları için alt sıva olarak kullanılır
• Mineral ve organik bazlı sıvalar için alt veya son kat sıvası olarak kullanılır
• İnce tabaka halinde kullanılan fayans (mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak kullanılır
• Son kat sıvası olarak kullanılır (boya ve duvar kağıdı için)
• Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.476

Meister CMS İç

Çimento Esaslı Makine Sıvası

Ürün tanımı :
Çevre dostu kimyasallar, gri çimento ve perlit ile takviye edilerek hazırlanmış, TS EN 998-1 standardına göre üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, mükemmel su buharı geçirgen özellikte, elle veya sıva makinası ile uygulanan, sadece iç cephe genel amaçlı kaba sıvadır.

Kullanıldığı yerler :
• İç cephelerde
• Duvar ve tavanlarda

Özellikler :
• El ile veya makina ile uygulanır
• Su buharı difüzyonuna izin verir, binanın nefes almasını sağlar
• Her tür ince sıva ve dekorasyon sıvaları için alt sıva olarak kullanılır
• Mineral ve organik bazlı sıvalar için alt veya son kat sıvası olarak kullanılır
• İnce tabaka halinde kullanılan fayans (mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak kullanılır
• Son kat sıvası olarak kullanılır (boya ve duvar kağıdı için)
• Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.476

Meister IS

İnce Sıva

Ürün tanımı :
TS EN 998-1 standardına göre üretilen, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, sentetik reçine ve polimer katkılı, içeride ve dışarıda boyaya hazır yüzey elde etmek amacıyla kullanılan, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, elle kullanıma uygun, çimento esaslı, ince sıvadır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Nemli ve ıslak hacimlerde
• Brüt beton yüzeylerde

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Çimento esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.476/C

Satin

Saten Sıva

Ürün tanımı :
TS EN 998-1 standardına göre üretilen, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, sentetik reçine ve polimer katkılı, boyaya hazır yüzey elde etmekte kullanılan, elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, beyaz renkli, süper ince taneli saten sıvadır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Brüt beton yüzeylerde
• Çukur veya kılcal rötre çatlakların onarımında,

Özellikler :
• Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Boyaya hazır yüzey elde etmek için kullanılır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Çimento esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahip
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.613/3-a

DuoPlast

Dispersiyon Macun

Ürün tanımı :
Çevre dostu çeşitli kimyasal katkı maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazırlanmış, akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, hem içeride hem de dışarıda kullanıma uygun, su itici özellikte, kullanıma hazır, mala ile kullanıma uygun, dispersiyon tipte, beyaz renkli macundur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Mineral esaslı yüzeylerde

Özellikler :
• Eski boyalı, kaplamalı veya seramik kaplı yüzeyler kazınmadan, yeni yüzey elde edilmesini sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır
• Sürtünme, ovalama ve darbelere dayanıklıdır
• Tiksotroptur
• Bayındırlık Poz no: 04/510-D

Limin

Doğal Saten Sıva

Ürün tanımı :
Avrupa Birliği Normları’na uygun, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış ve polimer katkılı, boyaya hazır yüzey elde etmekte kullanılan, sadece içeride elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, kireç esaslı, beyaz renkli, süper ince taneli saten sıvadır.

Kullanıldığı yerler :
• İç cephelerde
• Duvar ve tavanlarda
• Brüt beton yüzeylerde
• Banyo, WC gibi ıslak hacimlerde
• Sauna, hamam, fin hamamı, buhar banyoları gibi sürekli nemli ortamlarda.

Özellikler :
• Plastik kıvamdadır
• Uygulaması kolaydır
• Boyaya hazır yüzey elde etmekte kullanılır
• Yüzeylere yapışma mukavemeti yüksektir
• Kireç esaslıdır su buharı geçirgenliği mükemmel olup iç ortamdaki nem oranını düzenli tutar
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz

Astarlar

ContactPrimer

Brüt Beton Astarı

Ürün tanımı :
Yüzeylerin emiciliğini dengeleyerek, daha sonra uygulaması yapılacak sıvanın çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere yapışma gücünü artıran, mineral dolgular içeren, dispersiyon esaslı, brüt beton ve emici olmayan parlak yüzeyler için formülize edilmiş alçı ve çimento esaslı sıva harç altında kullanılabilen astar.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekânlarda,
• Duvar, tavan veya zeminlerde,
• Beton, brüt beton, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, kireç taşı vb. tuğla örülü yüzeylerde,
• Dış cephe ısı yalıtım sistemleri altında, parlak yüzeylerde,

Özellikler :
• Sıva suyunun yüzey tarafından hızlı emilmesi nedeniyle sıvanın çatlamasını engeller.
• Uygulama yüzeyinde hava kabarcığı oluşmasını önler.
• Her tür alçı ve çimento bazlı sıvanın çekme ve kuruma sürelerini dengeler.
• Yapışma mukavemetini artırarak ve çatlaksız kurumalarını sağlar.
• Tam kuruduğunda film tabakası oluşturur.
• Sertleştikten sonra suya, sürekli neme ve dona karşı dayanıklıdır.
• Yüzeylerin yapışma mukavemetini arttırdığından dolayı, Bostik ContactPrimer üzerine uygulanacak malzemelerin sarfiyatını da azaltır.
• Üzerine alçılı, çimentolu ve anhidrit sıva, mineral sıva ve boya yapılabilir.
• Yanmaz.
• Bayındırlık Poz no: 04.503/2

MultiPrim

Üniversal Astar

Ürün tanımı :
Yüzeylerin emiciliğini dengeleyerek, daha sonra uygulaması yapılacak sıvanın çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere yapışma gücünü artıran, şeffaf beyaz renkte dispersiyon astardır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Duvar, tavan veya zeminde
• Beton, brüt beton, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, kireç taşı vb. tuğla örülü yüzeylerde

Özellikler :
• Sıva suyunun yüzey tarafından hızlı emilmesi nedeniyle sıvanın çatlamasını engeller
• Uygulama yüzeyinde hava kabarcığı oluşmasını önler
• Her tür mineral bazlı sıvanın çekme ve kuruma sürelerini dengeler
• Yapışma mukavemetini artırarak ve çatlaksız kurumalarını sağlar
• Tam kuruduğunda film tabakası oluşturur
• Sertleştikten sonra suya, sürekli neme ve dona karşı dayanıklıdır
• Yüzeylerin yapışma mukavemetini arttırdığından dolayı, Bostik MultiPrim astar üzerine uygulanacak malzemelerin sarfiyatını da azaltır
• Üzerine çimentolu ve anhidrit sıva, mineral sıva ve boya yapılabilir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no: 04.503/1

Katkılar

Latex

Bağlayıcı Katkı

Ürün tanımı :
İçerisine konulduğu karışımın daha kolay uygulanmasını ve çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere yapışma gücünü ve su geçirimsizlik özelliğini artıran, beyaz renkte, çimento esaslı harçlar için kopolimer dispersiyon esaslı sıvı sentetik kauçuk katkıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Tüm tamir harçlarında
• Çimentolu sıvalarda
• Beton döküm işlerinde
• Tüm çimentolu tamiratlarda

Özellikler :
• İçerisine katıldığı karışımda güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur
• Harcın yapışma mukavemetini ve elastikiyetini artırır
• Zayıf kimyasallara karşı dayanımı artırır
• Su geçirimsizlik sağlar
• Uygulama kolaylığı sağlar
• Ani kurumayı engelleyerek, çatlakları minimize eder
• Bayındırlık Poz no: 04.613/1-i

1

Su Geçirimsizlik Katkısı

Ürün tanımı :
İçerisine konulduğu çimentolu karışımda su geçirimsizliği sağlayan, donma - çözülme direnci artıran, hava sürükleyici özellikte sıvı katkıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Tüm çimentolu imalatlarda

Özellikler :
• Kolay işlenebilirlik özelliği sağlar
• Segregasyonları önler
• Su geçirimsizlik sağlayarak, daha kompakt ve sağlam bir harç karışımı elde edilir
• Bayındırlık Poz no: 04.613/A

AntiFreeze

Donmayı Engelleyici Katkı

Ürün tanımı :
İçerisine konulduğu çimentolu karışımın soğuk hava işlenebilirliğini artırıp, erken yüksek mukavemet kazanmasını sağlayan, su miktarını azaltıp akışkanlaştırıcı özellik kazandıran, klor içermeyen, naftalin formaldehit sülfanot esaslı katkıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Tüm çimentolu imalatlarda

Özellikler :
• Harcın mukavemet değerlerinde artış sağlar
• Kalıp sökme süresini kısaltır
• Donma ve çözülme direncini artırır
• Su geçirimsiz, kompakt bir karışım oluşturur
• Aşınma direncini artırır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/7

Tamamlayıcı Ürünler

QS 2

Kuvars Kumu

Ürün tanımı :
Bostik Quartz Kumu QS 2, yıkanmış, elenmiş ve kurutulmuş doğal kuvars kumudur.

Kullanıldığı yerler :
• Sentetik reçine (epoksi) kaplanmış alanların üstüne serpmek için
• Sentetik reçinelere dolgu olarak kullanılır.

Özellikler :
• 0,1 - 1,0 mm boyutlarındadır
• Yıkanmıştır
• Elenmiştir
• Kurutulmuştur

QS 3

Kuvars Kumu

Ürün tanımı :
Bostik Quartz Kumu QS 3, yıkanmış, elenmiş ve kurutulmuş doğal kuvars kumudur.

Kullanıldığı yerler :
• Sentetik reçine (epoksi) kaplanmış alanların üstüne serpmek için
• Sentetik reçinelere dolgu olarak kullanılır.

Özellikler :
• 0,4 - 1,6 mm boyutlarındadır
• Yıkanmıştır
• Elenmiştir
• Kurutulmuştur

Fiber M06

Polipropilen Fiber

Ürün tanımı :
Bostik Fiber M06, sıva, şap, çimentolu harç vb. imalatlarda çekme gerilmelerini karşılamak ve mukavemeti artırmak amacıyla karışım içerisine konulan, 6 mm uzunlukta, multiflament tipte polipropilen liftir.

Kullanıldığı yerler :
• İçeride ve dışarıda
• Sıva, şap ve çimentolu karışımlarda

Framol

Kalıp Yağı

Ürün tanımı :
Kullanılan her tür kalıbın beton dökümünden sonra kolay sökülmesini ve düzgün yüzeyli bir beton elde etmekte kullanılan, kullanıma hazır, mineral yağ esaslı kalıp yağıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Beton döküm işlerinde
• Ahşap, çelik, plywood ve kompozit kalıplarda

Özellikler :
• Kalıbın kolay sökülmesini sağlar
• Kullanılan kalıbın ömrünü uzatır
• Isıya ve buhar kürü uygulamalarına uygundur. Kürleme sıcaklıklarından etkilenmez
• Beton içerisinde oluşabilecek hava kabarcıklarını minimize eder
• Bayındırlık Poz no: 04.116/2

SX Roll

Şeffaf Yüzey Koruyucu

Ürün tanımı :
Bostik SX Roll, silan - siloksan esaslı, cephelere sürüldüğünde su itici özellik kazandıran, yüzeyin mukavemetini ve hava koşullarına karşı dayanımını artıran, solventli, kullanıma hazır, şeffaf yüzey koruyucusudur.

Kullanıldığı yerler :
• Dış mekanlarda
• Düşeyde
• Klinker, taş, mermer, doğal taşlarda ve tüm mineral esaslı yüzeylerde

Özellikler :
• Alkalilere ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
• Yüzeyde film tabakası oluşturmaz
• Zamanla kararma, kabarma yapmaz
• Binanın ömrünü uzatır ve cephelerde oluşan kirlenmeleri önler
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Fırçayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tüm hakları saklıdır © Minas Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.